Cisterny a kontejnery

Jsme pro Vás schopni dodat:

- kontejnery
- cisterny
- fekální vozy, kanalizační vozidla
- popelářské vozy, nástavby
- kartáče
- sněhové pluhy
- zametací stroje
- pohřební vozy